Selecteer een pagina
R

Gratis verzending in NL

R

Snelle levering

R

Persoonlijk contact

R

Maatwerk product

Disclaimer voor www.herinneringsmoment.nl

3D innovators BV (Kamer van Koophandel: 65854985) verleent u hierbij toegang tot www.herinneringsmoment.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te gebruiken. 3D innovators BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

3D innovators BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 3D innovators BV .

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 3D innovators BV. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 3D innovators BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 3D innovators BV .
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 3D innovators BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.